WAT BIEDEN WIJ

Het Bio Treat Center (BTC) in Venlo is een (half) open innovatiecentrum voor de be- en verwerking van biomassa en reststromen tot halffabrikaten en producten voor de biobased economy. Het BTC is gedreven door, voor en met ondernemers.

De fundamenten van het BTC beslaan drie pijlers:

– projecten

– educatie

– faciliteiten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.