FOUNDING FATHERS

 

Het BTC is een (half) open innovatie centrum voor de bewerking en verwerking van biomassa en reststromen uit de agro-food industrie tot halffabrikaten en producten voor de biobased economy. Vanuit de biobased en circulaire economie is steeds meer vraag naar groene grondstoffen die fossiele grondstoffen vervangen. Het BTC richt zich met name op de eerste voorbewerkingsstap die nodig is om deze grondstoffen voor industriële verwerking geschikt te maken.

500x300_2logo_founding_fathers
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.