NIEUWS

Grootste verwerker gft-afval nieuw lid Bio Treat Center
21-06-2018

Attero, de grootste verwerker van gft-afval in Nederland, gaat samenwerken met het Bio Treat Center. “De samenwerking is een manier om aan te haken bij een breed netwerk van bedrijven in de regio op het gebied van de biobased economy”, zegt Sef Welles, projectleider binnen de afdeling Research & Business Development bij Attero.

“Wij zoeken continu naar manieren om afvalverwerking duurzamer te maken. Al het afval dat bij ons de poort binnenkomt zetten we om in duurzame energie of een nieuwe grondstof. In het Bio Treat Center komt kennis en expertise samen waarmee we de verwaarding van biomassa kunnen versnellen. Attero heeft ervaring met de verwerking van uiteenlopende reststromen en kunnen daarmee van grote toegevoegde waarde zijn voor de bedrijven in het netwerk. Alleen met een kwalitatief goed product is het mogelijk de cirkel echt rond te maken.”

Ook het voorbeeld van Attero volgen?
Kijk op www.biotreatcenter.nl  voor meer informatie.

www.attero.nl

12-06-2018
Feed Design Lab en Bio Treat Center samen ‘hungry for knowledge’

Het Feed Design Lab gaat nauw samenwerken met het Bio Treat Center. Volgens Trudy van Megen, directeur van het Feed Design Lab, raken beide organisaties direct elkaars belangen. “Vernieuwing en verduurzaming van de diervoedersector staat voor het Feed Design Lab centraal”, zegt Trudy van Megen. “Het Bio Treat Center zoekt naar nieuwe vormen van biomassa die geschikt zijn voor de voedselketen. En wij zijn hongerig naar alle kennis die op dit vlak beschikbaar is.”

Het Feed Design Lab is een proeffabriek, trainingscentrum en projectontwikkelingsruimte ineen en werkt als een innovatieversneller. ”Wij krijgen door de samenwerking met het Bio Treat Center nog sneller zicht op potentieel geschikte duurzame grondstoffen waaraan door innovatieve bedrijven in het Bio Treat Center wordt gewerkt”, zegt Trudy van Megen.

Volgens Ton Voncken, directeur van het Bio Treat Center, hing een strategische samenwerking al langer in de lucht. “We gaan nauw samen optrekken zodat de diervoederbedrijven en de betrokken bedrijven bij het Bio Treat Center ontdekken wat ze samen kunnen ontwikkelen. De bedrijven achter het Feed Design Lab zijn afnemers in de diervoederindustrie en zelf niet toegerust op de verwerking van reststromen als geschikt diervoer. Het Bio Treat Center kan die noodzakelijke verwerkingsslag voor de aangesloten diervoederbedrijven wél maken.”

Voor meer informatie:
Ton Voncken, 06-21550836 of ton.voncken@biotreatcenter.nl

www.feeddesignlab.nl
www.biotreatcenter.nl

Ton Vonken en Trudy van Megen

19-04-2018
Laarakker en Ecofuels nemen deel in Bio Treat Center

Laarakker Groenteverwerking en Ecofuels uit Well zijn toegetreden tot het Bio Treat Center (BTC). Volgens directeur Frank Laarakker past het BTC precies bij de strategische visie van beide bedrijven.

“Wij zijn een specialist in de teelt, verwerking en verkoop van groenten voor de diepvries- en conservenindustrie. Al decennialang voeren wij een strategie gericht op een duurzaam beleid. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van EcoFuels waarmee we uit snijafval en reststromen van de plantenteelt, voedings- en genotmiddelenindustrie, energie, CO₂ en schoon water opwekken.

We zoeken naar een zo breed mogelijke toepassing van de kwalitatieve restromen. Via het BTC komen we in contact met initiatieven van andere ondernemers en is er een korte lijn naar wetenschappelijke kennis en onderzoek. Het BTC heeft oog voor het individuele belang van de betrokken ondernemers en partners maar legt de focus op het gezamenlijke doel: de ontwikkeling van nieuwe duurzame grondstoffen uit biomassa.”

Ook het voorbeeld van Laarakker Groenteverwerking en Ecofuels volgen?
Neem contact op met Ton Voncken, 06-21550836 of ton.voncken@biotreatcenter.nl www.laarakker.nl | www.ecofuels.nl

16-04-2018
Waterpaviljoen wordt verbouwd tot “biomassa werkplaats”

In opdracht van het Bio Treat Center gevestigd op Brightlands Campus Greenport Venlo zijn Willems Bouwbedrijf in Venlo en Megens Elektrotechniek uit Milsbeek deze week gestart met de ombouw van het Waterpaviljoen tot een locatie voor toegepast onderzoek met biomassa. Zeg maar een werkplaats om op basis van biomassa nieuwe grondstoffen en materialen te maken. Circulaire biobased producten waaraan grote behoefte is om onze wereld duurzamer te maken.

21-03-2018
Limburg Unlimited

Brandnetels, champignoncompost, hout en bermgras. Hoe maak je van biomassa een nieuwe grondstof mét een positief economisch rendement? Het Bio Treat Center (BTC) maakt werk van biobased business cases. Kom op 28 en 29 maart naar @MECC_Maastricht tijdens Limburg-Unlimited. Samen met Grassa en NewFoss vertelt het BTC over hoe zij werkt aan biobased grondstoffen voor een duurzame toekomst. Ook groeien met groene grondstoffen?
Voor meer informatie en het volledige programma limburg-unlimited.com. Toegang is gratis.

09-03-2018
Foodlog-artikel Martin Scholten breekt lans voor Bio Treat Center

In 2050 lopen er 10 miljard mensen op aarde rond. Ieder jaar komen er dus 83 miljoen mensen bij. Om aan onze behoeften te voldoen ‘knagen’ we massaal aan het kapitaal van onze planeet. Maar met dat geknaag overstijgen we de draagkracht van wat de aarde aan kan. Ontbossing, afname van biodiversiteit, verstoorde stikstof- en koolstofkringlopen en de afname van bodemkwaliteit zijn grote gevolgen. Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit, pleit in een artikel op www.foodlog.nl voor optimaal gebruik van landbouwgrond op basis van hernieuwbare grondstoffen. Maar de bottleneck is het ontbreken van economische schakels die dat proces realiseren. En dat is nu juist wat het Bio Treat Center doet.

Alles op zijn kop
‘Landbouw onttrekt mineralen aan de bodem, reststromen voeden de bodem weer’, vertelt Martin Scholten in zijn artikel. ‘Nu zijn er nog maar nauwelijks economische schakels die dat proces snel kunnen realiseren. Die zullen er dus moeten komen, mede geholpen door overheden omdat een herorganisatie van de voedselproductieketen alles op zijn kop zet en niet zonder slag of stoot rendabel kan zijn. Dat vereist nieuwe economische verbanden tussen uiteenlopende bedrijven, niet alleen binnen het landbouwsysteem maar ook daarbuiten’, legt Martin Scholten op Foodlog uit. “En daarmee breekt het artikel een lans voor ons”, zeg Ton Voncken, directeur BioTreatCenter. “In het Bio Treat Center doen we al precies waartoe de heer Scholten in zijn artikel een oproep doet. Wij creëren nieuwe vormen van samenwerking tussen marktpartijen die nu nog geen ‘natuurlijke’ partners van elkaar zijn.“

Economisch perspectief
“De land- en bosbouwsector is de grootste producent van biomassa. Om een waardeketen op basis van biomassa te creëren, moeten bedrijven en organisaties uit de land- en bosbouw zich ontwikkelen tot leveranciers van biobased grondstoffen. De voor elkaar ‘onbekende’ sectoren in de keten moeten daarvoor gaan samenwerken om een betrouwbare levering, een constante kwaliteit en een goede prijs te garanderen. Onderzoek en ontwikkeling is nodig om dergelijke grondstoffen in grote hoeveelheden te kunnen leveren. Martin Scholten formuleert het in zijn artikel voorzichtig”: ‘Maak dat Nederland geheel nieuwe verdienmodellen ontwikkelt op vierkantsverwaarding van alle vormen van organisch materiaal, biomassa dus. Dat is het nieuwe goud, zoals olie en gas dat in de vorige eeuw waren’. “Het BioTreatCenter werkt al aan de ‘verwaarding’ van biomassa en biedt ondernemers die een business case willen maken een netwerk, educatie, onderzoeksruimtes én zicht op economisch perspectief. Daarvoor kunnen we als Bio Treat Center niet genoeg ambassadeurs hebben.”

Klik hier voor het artikel Foodlog-Martin Scholten


05-03-2018
Bio Treat Center en Chemelot InSciTe samen op zoek naar chemische bouwstenen uit biomassa

Bio Treat Center en Chemelot InSciTe gaan een strategische samenwerking aan om op zoek te gaan naar slimme biobased materialen. De uiteindelijke doelstelling is om chemische bouwstenen te ontwikkelen met biomassa als grondstof.

Hoe kan de chemische industrie chemicaliën en materialen produceren met aanzienlijk minder broeikasgassen? Het Bio Treat Center en Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) slaan daarvoor de handen ineen. Chemelot InSciTe werkt aan technologieën waarmee het mogelijk is om uit biomassa chemische bouwstenen te produceren. Het Bio Treat Center faciliteert de economische  ontwikkeling van diverse nieuwe bronnen van die biomassa.

‘Commoditized’ grondstoffen
De land- en bosbouwsector is de grootste producent van biomassa. Om een ​​waardeketen op basis van biomassa te creëren, moeten bedrijven en organisaties uit de land- en bosbouw zich ontwikkelen tot leverancier van biobased grondstoffen. De voor elkaar ‘onbekende’ sectoren in de keten moeten daarvoor gaan samenwerken om een betrouwbare levering, een constante kwaliteit en een goede prijs te garanderen. Onderzoek en ontwikkeling is nodig om dergelijke ‘commoditized’ grondstoffen te kunnen leveren.

Biobased business cases
“Er is behoefte aan een nieuwe structuur”, verduidelijkt Ton Voncken, directeur Bio Treat Center. “Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig met marktpartijen die nu nog geen ‘natuurlijke’ partners van elkaar zijn. Zij moeten het mogelijk maken om op grote schaal biobased grondstoffen aan de chemiesector te leveren. Onze samenwerking met Chemelot InSciTe is van groot belang om inzicht te geven in nieuwe, economisch kansrijke business cases. Het Bio Treat Center werkt aan de ‘verwaarding’ van biomassa en biedt ondernemers een netwerk, educatie en onderzoeksruimtes.”

Nieuwe innovaties
De vruchtbare samenwerking tussen het Bio Treat Center en Chemelot InSciTe zorgt daarnaast voor synergie tussen de Brightlands Campus Greenport in Venlo en de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Met uiteindelijk als gevolg nieuwe innovaties en economische groei binnen de regio en ver daarbuiten. “Deze samenwerking laat duidelijk het commitment zien dat wij beiden onze duurzaamheidsambities willen waarmaken met het opstarten van diverse biobased valorisatietrajecten”, zegt Emiel Staring, Managing Director Chemelot InSciTe. “Persoonlijk kijk ik dan ook uit naar een plezierige en constructieve samenwerking tussen beide organisaties.”

02-03-2018
VAPPR kiest samenwerking met BTC

VAPPR uit Heusden is officieel lid van het Bio Treat Center (BTC). Volgens managing partner Maarten Mortier biedt het BTC het noodzakelijke netwerk waar ‘we kunnen ontdekken en ontmoeten’.
VAPPR maakt met pyrolyse van biomassa reststromen hoogwaardige biochar als bodemactivator. ‘Wij willen eruit halen wat erin zit en waarde toevoegen’, zegt Mortier. ‘Dat is ook het uitgangspunt van het BTC. Het BTC werkt uitsluitend met bedrijven die een business case willen maken en daarin ondersteuning zoeken. De grote meerwaarde van het BTC is dat zij de wereld duurzamer willen maken én oog hebben voor een positief economisch rendement voor de ondernemer.’

Ook het voorbeeld van VAPPR volgen?
Neem contact op met Ton Voncken, 06-21550836 of ton.voncken@biotreatcenter.nl

09-02-2018

Terugblik Themamiddag industriële Vezelhennep
BioBOost & Bio Treat Center

HELMOND – Geen verbazing maar een verwonderde  blik bij de deelnemers aan de themamiddag op Food Tech Brainport in Helmond op 1 februari. Industriële vezelhennep heeft voor ondernemers een verrassende businesskans in petto.

Daan Arkesteijn, eigenaar Enter Next Level, interviewde vertegenwoordigers uit de keten. Van telers en kennispartners, tot technologen en verwerkers. Centraal stond het in beeld brengen van de kansen en het oplossen van knelpunten van industriële vezelhennep. Het leverde een interessante uitwisseling op van kennis, ervaring en een levendige discussie met de deelnemers in de zaal.

Showcases
‘De kwaliteit van vezelhennep moet veel meer aandacht krijgen’, vertelt een van de aanwezigen. ‘De beschikbare kennis van industriële vezelhennep moeten we in de vorm van showcases nadrukkelijker onder de aandacht brengen van gebruikers bijvoorbeeld in de bouw. Het duurzaamheidsaspect, zoals de geringe uitstoot en zelfs binding van CO2, vochtregulering, bodemverbetering en de akoestische kwaliteiten van vezelhennep moeten we meer over het voetlicht brengen.’

Ontwikkelen en versterken
Kansen liggen vooral in het ontwikkelen van nieuwe (disruptieve) markten. Zoals food, high end producten, motorhomes, fietsen en koffers. De wet- en regelgeving zal daartoe moeten worden aangepast aan de actualiteit om een aantal van deze markten te kunnen ontwikkelen. Diverse partijen hebben zich tijdens de bijeenkomst gemeld om deel te willen nemen in de verdere ontwikkeling en versterking van de keten. Tijdens een afsluitende netwerkborrel zijn diverse contacten gelegd als basis voor verdere samenwerking.

De themamiddag was een gezamenlijk initiatief van BioBOost en Bio Treat Center. Op het gebied van industriële vezelhennep zijn verschillende partijen actief. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis, het versterken van het circulaire consortium en het opzetten van duurzame businesscases om meer ondernemers actief bij het ketenconsortium in de regio te betrekken.

02-01-2018

Uitnodiging Themamiddag industriële Vezelhennep
BioBOost & Bio Treat Center

1 februari 2018 | 14.00 tot 17.30 uur
Food Tech Brainport | Scheepsboulevard 3 Helmond

De vraag naar groene grondstoffen blijft groeien. Zeker als je bedenkt wat je er allemaal mee kunt doen. Waardevolle stoffen uit agrarische (rest)stromen kunnen volledig benut en omgezet worden naar nieuwe producten, waardoor nieuwe business ontstaat. Op het gebied van industriële vezelhennep zijn verschillende partijen actief. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis op dit vlak, het versterken van het circulaire consortium dat reeds actief is en het opzetten van duurzame businesscases.

BioBOost en BioTreat Center nodigen u uit voor een Bijeenkomst Industriële Vezelhennep op 1 februari 2018 bij Food Tech Brainport in Helmond.
Deze middag is speciaal voor ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe business mogelijkheden.

Programma:
14.00 – 14.30 uur  Inloop
14.30 – 14.45 uur  Welkomstwoord; Samenwerking BTC en BioBOost
14.45 – 15.00 uur  Presentatie Open Consortium
15.00 – 16.00 uur  Keten interview; de keten in “beeld”
16.00 – 16.30 uur  Oplossingen en vervolgstappen
16.00 – 17.30 uur  Netwerkborrel

Mis deze inspirerende middag niet en meldt u aan door een gratis ticket te downloaden via onderstaande link:
Eventbrite

Wij verheugen ons op uw komst, graag tot 1 februari 2018!

Hartelijke groet namens BioBOost & Bio Treat Center

18-12-2017

Geslaagd BTC Event Biomassa Beter Benutten!
“Zet aan tot omdenken”.

Op dinsdag 12 december jl vond in de Innovatoren op de Brightlands Campus Greenport Venlo het BTC-event plaats. Ruim 100 gasten maakten kennis met de plannen van het Bio Treat Center (BTC) en haar founders, Grassa, Hofmans, Ingenia, Eco-Makelaar en New Foss. Daarbij maakten ze vooral de meerwaarde van de samenwerking in het BTC duidelijk. BTC-directeur Ton Voncken presenteerde het werkingsprincipe van het BTC en nodigde geïnteresseerde uit om aan te sluiten.

In het ronde tafelgesprek, onder leiding van Campus directeur Saskia Goetgeluk werd een oproep gedaan om meer samen te werken in het aanbod van biomassa. Onorthodoxe manieren van samenwerken in de keten zijn van groot belang. Nieuwe vormen van coöperatieve samenwerking zijn nodig als we stappen op het gebied van duurzaamheid en innovatie willen zetten.

Bas Biomass zette de deelnemers op een verrassende manier aan tot “omdenken” en zo ontdekten die hoe ze onbewust hun eigen creativiteit begrenzen. Grappig om te ervaren hoe denkpatronen werken. Het geeft echt energie om niet in ‘ja-maar’ termen te denken. Het was een inspirerende uitsmijter.

De BTC-organisatie kijkt terug op een geslaagd event en gaat aan de slag met de vele interessante ideeën die zijn ingebracht.

01-12-2017

Gras als grondstof voor asfalt
Gras, brandnetels, afgewerkte champignoncompost. Onbruikbaar afval?  Nee, een kostbare grondstof voor nieuwe materialen, zelfs geneesmiddelen.  Het nieuwe Bio Treat Center in Venlo gaat er werk van maken en presenteert zich binnenkort aan de buitenwacht.

Will Gerritsen, economie redactie De Limburger

Oud en taai gras, daar kunnen ze wat nuttigs mee doen. Met jong en sappig gras trouwens ook. Ze kunnen van bermgras bruikbare producten maken, evenals van gras dat in natuurgebieden wordt gemaaid. Zoals een belangrijke grondstof voor de papierindustrie en asfaltverwerking of eiwitrijk krachtvoer voor onder meer de huidige superproductieve  melkkoeien.

Enkele  bedrijven die deze nieuwe producten ontwikkelen (zie Simsalabim in artikel) zijn de eerste deelnemers in het nieuwe Bio Treat Center (BTC), zetelend in Villa Flora op het voormalige Floriade-terrein, tegenwoordig Brightlands Campus Greenport Venlo. Vijf Limburgse en Brabantse ondernemingen, actief in de innovatieve verwerking van biomassa – zoals gras- , namen het initiatief voor het BTC. „We willen de wereld duurzamer maken door efficiënter om te gaan met biomassa”, zegt directeur Ton Voncken. Een „community” van relevante bedrijven, ondernemers, onderzoekers en studenten moet hiertoe samen aan de slag gaan. Op 12 december presenteert BTC zich aan geïnteresseerde nieuwe deelnemers met het event ‘Biomassa beter benutten. ‘

De bedoeling is om straks in Venlo nieuwe technieken te ontwikkelen: ogenschijnlijk waardeloos groenafval moet worden omgetoverd tot nieuwe, waardevolle grondstoffen en ingrediënten voor onder meer de chemie, als bio-alternatief voor fossiele grondstoffen. In chemisch opzicht zijn biomassa en olie of steenkool familieleden van elkaar, van de ‘familie’ koolstof. „Het inzamelen en bewerken van biomassa is echter ingewikkelder en daarom duurder. Het is voor ons dus een uitdaging nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.” Verzuchting: „Het grote probleem is dat we die nu nog onvoldoende hebben.”

Grote struikelblok: „Het fossiele systeem is te goedkoop. Want de volledige kostprijs hiervan wordt niet doorberekend”, zegt hij, doelend op de uitstoot van broeikasgas CO2 en de schade die de klimaatopwarming wereldwijd aanricht. „Daarom vinden we hier de samenwerking tussen markt, de deelnemende ondernemers, overheid en wetenschap zo belangrijk.”

Voorbeeld is voor hem de overgang van fossiele naar zonne-energie: Duitse wetenschappers ontwikkelden de techniek, terwijl Chinese bedrijven, fors gesteund door hun overheid, in een massaproductie investeerden waardoor de kostprijs van zonnepanelen kelderde.  Stoutmoedige uitspraak: „Nederland is wereldwijd de kraamkamer voor innovatie in  biomassa.” Niet alleen,  omdat ons land internationaal de tweede agrarische exporteur is, maar  „ook omdat we een gigantisch grote voedingsindustrie hebben.” Venlo is zo bezien een logische vestigingsplek voor het BTC: plenty land- en tuinbouw in de wijde omgeving, uitstekende logistiek en genoeg maakindustrie in de buurt. Die heb je nodig voor de ontwikkeling en bouw van slimme machines die raad weten met biomassa.

De omslag naar duurzame (maar ook duurdere)  biomaterialen als alternatief voor fossiele ‘chemie’ is onvermijdelijk, gezien de vereiste CO2-reductie. Voncken is echter realistisch genoeg om te beseffen dat met briljante wetenschappers en slimme technieken alleen deze wedstrijd niet gewonnen kan worden: „Technisch kunnen we alles. Maar de consument wil voor deze eindproducten nog niet betalen. We moeten dus ook sociaal innoveren, het gedrag van mensen beïnvloeden. Dat maakt het zo ingewikkeld.”

De overheid kan niet achterover leunen, meent hij. Die wil de overgang naar biomaterialen vooral overlaten aan de vrije markt. „Ondernemers komen in de regel in beweging als ze geld kunnen verdienen of als ze dwingende regels opgelegd krijgen. Je kunt ze echter ook verleiden,  door ze veel perspectief te bieden. Bied bijvoorbeeld voor een langere periode zekerheid over hun opbrengsten; ondernemers zitten algauw tien jaar vast aan hun investering. Zo’n regeling bestaat voor duurzame energie. Waarom  dan niet voor duurzame producten die van biomassa zijn gemaakt?

Simsalabim met Biomassa
De bedrijven die het initiatief voor het Bio Treat Center (BTC) hebben genomen, kunnen met biomassa goochelen zoals Hans Klok zich tot een van zijn lieftallige assistentes omtovert en andersom.  New Foss uit Uden transformeert vezels uit bermgras of natuurgras tot doosjes voor de graseieren van Albert Heijn. Het bedrijf bouwt machines die bermgras omvormen tot oud-papierverbeteraar.  Grassa uit Eersel perst uit gras eiwitrijk sap als ‘sportvoeding’ voor onder meer hoogproductieve melkkoeien, die uit  gewoon gras uit de wei te weinig voedingswaarde halen. Het Eindhovense Ingenia wil uit varkensmest of bermgras ingrediënten halen voor asfaltproductie. Hofmans uit Milsbeek onderzoekt hoe het uit gebruikte champignoncompost lignine (‘houtstof’)  kan peuteren die met hulp van een chemische trukendoos tot scheepsbrandstof wordt omgetoverd. Eco Makelaar uit Venray maakt van hennepvezels en kalk bouwblokken. BTC wil onder meer gaan onderzoeken hoe brandnetel veredeld kan worden om er  een ingrediënt uit te halen voor een medicijn ten behoeve van wondgenezing bij diabetes, een ontwikkeling waarmee researchers van de Universiteit Maastricht bezig zijn. Overigens is brandnetelsap geschikt als gewasbeschermingsmiddel.


Ton Voncken

20 november 2017

Uitnodiging BTC Event, Biomassa beter benutten

Het BTC event inspireert en informeert ondernemers die samen willen werken in de biomassaketen. Invulling geven aan de vraag naar nieuwe biobased-producten. Van klant naar plant is daarin ons motto. Van nooit gedachte toepassingen tot innovatieve teelten, van groene gewasbescherming tot eierdoosjes en gezonde inhoudstoffen. Uitdaging is om de “time to market” te verkorten door samen te werken met andere ondernemers, met onderwijs/wetenschap en overheid.

Biomassa is wat ons verbindt in de uitdaging de beschikbare biomassa zo optimaal mogelijk te verdelen in de toegevoegde waardeketen. Toegevoegde waarde die verzilverd kan worden in samenwerking met het Bio Treat Center. Samen met de ondernemers van het eerste uur presenteren wij hoe we de verdere samenwerking met u vorm willen gaan geven.

U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 12 december!

Locatie Event: Brightlands Campus Greenport, Innovatoren, St. Jansweg 15 te Venlo.

PROGRAMMA:
12:30 uur | Ontvangst met inlooplunch
13:30 uur | Aftrap door directeur Bio Treat Center, Ton Voncken, Biomassa & Bio Treat Center
14:00 uur | Ronde tafelgesprek onder leiding van: Saskia Goetgeluk CEO Brightlands Campus Greenport Venlo, onder andere met:
– Roel Bol,  Federation Bio-economy Netherlands
– Sandra Baan – Verkoijen,  IBI² instituut voor biobased & biomimicry
– Hans Derksen, Directeur Biorefinery Solutions BV
14:30 uur | Pitches Founders Bio Treat Center, Grassa | Hofmans | Ingenia | PAUZE | Eco-Makelaar | New Foss
15:30 uur | Onze nieuwsgierige en leergierige Bas Biomass gaat met u aan slag
16:30 uur | Afsluiting met netwerkborrel
17:30 uur | Einde

Indien u in de gelegenheid bent om te komen, verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden via de link: AANMELDEN

1 november 2017

Save the date! BTC Event Biomassa Beter Benutten

Het BTC event inspireert en informeert ondernemers die samen willen werken in de biomassaketen. Invulling geven aan de vraag naar nieuwe biobased-producten. Van klant naar plant is daarin ons motto. Van nooit gedachte toepassingen tot innovatieve teelten, van groene gewasbescherming tot eierdoosjes en gezonde inhoudstoffen. Uitdaging is om de “time to market” te verkorten door samen te werken, met andere ondernemers en met onderwijs/wetenschap en overheid.

Biomassa is wat ons verbindt in de uitdaging de beschikbare biomassa zo optimaal mogelijk te verdelen in de toegevoegde waardeketen. Toegevoegde waarde die verzilverd kan worden in samenwerking met het Bio Treat Center. Samen met de ondernemers van het eerste uur presenteren wij hoe we de verdere samenwerking met u vorm willen gaan geven. U bent van harte uitgenodigd.

Wat kunt u verwachten?
(Nieuwe) ideeën en mensen in het traject van het vermarkten, verwerken en traceren van (nieuwe) biomassaproducten en -processen.
Kennis omtrent aanbod, verwerking en vermarkting.
Kennis opdoen omtrent samenwerking in dit boeiende netwerk.
Ontmoeten van ondernemers die in de zelfde keten actief zijn en opzoek zijn naar samenwerking.

Waarom mag u deze bijeenkomst niet missen?
– Aansluiten aan een boeiend netwerk.
– Aansluiten bij interessante samenwerkingsprojecten.

Aanmelden voor het event mag via mailadres: info@biotreatcenter.nl

23 mei 2017

Ton Voncken interim-directeur van Bio Treat Center

De Founders van het Bio Treat Center (BTC) hebben Ton Voncken aangesteld als interim- directeur. Hij gaat de organisatie vormgeven en het voormalige Waterpaviljoen op Brightlands Campus Greenport Venlo ombouwen tot creatieve broedplaats voor biomassa verwaarding.

 

Voncken heeft een ruime ervaring met samenwerkingsverbanden van ondernemers. Het samen ondernemen en ontwikkelen van nieuwe biobased business is voor hem bekend terrein. Hij combineert deze functie met zijn werkzaamheden voor Groen Gas Nederland en InnovatieLink; werkterreinen die allemaal hun gefocust zijn op biomassa, duurzame energie en groene grondstoffen.

Broedplaats open innovatie

Het Bio Treat Center is een broedplaats voor open innovatie in het verwaarden van biomassa. Ondernemers, onderzoekers en studenten slaan hier de handen ineen om de biobased economy een boost te geven. In het BTC wordt naast werkplekken in de kantoren ook een werkplaats gecreëerd waar machines en installaties staan om biomassa op diverse manieren te verwerken. In het aanwezige laboratorium kunnen de halffabrikaten verder onderzocht worden.

Ondernemers met een focus op biomassa, die geïnteresseerd zijn om aan te sluiten, zijn van harte welkom. Het doel van het BTC is om een lerende community op te zetten van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen rond het thema biobased economy. Iedereen die actief is of actief wil worden hierin is van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Meer informatie vindt u op www.biotreatcenter.nl

Bio Treat Center is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg

30 maart 2017

Bio Treat Center naar Brightlands Campus Greenport Venlo

Op Brightlands Campus Greenport Venlo is vandaag de bouw van het Bio Treat Center (BTC) begonnen. Het BTC – een initiatief van vijf ondernemingen en de Provincie Limburg – is een innovatiecentrum waar onderzoek wordt gedaan in de sfeer van bioraffinage en opwaardering van agrarische reststromen. Daarmee vult het BTC het gat tussen ruwe biomassa en het materials-onderzoek op Chemelot. De gedeputeerden Twan Beurskens (Economie en Kennisinfrastructuur) en Hubert Mackus (Landbouw) gaven vanmorgen met de betrokken ondernemers het startsein voor de bouw van het lab.

Campus groeit verder

“Het is belangrijk dat ondernemers investeren op de campus”, zegt gedeputeerde Beurskens in een reactie. “De campus groeit op deze manier steeds verder. Als een mycelium van paddenstoelen; een netwerk dat zich verder vertakt en dat voor een gezond bodemleven zorgt.” Ook gedeputeerde Mackus is verheugd over het BTC. “Dit is een belangrijk lab op de campus om innovaties in de agribusiness aan te jagen. Er is steeds meer vraag naar groene grondstoffen, die fossiele grondstoffen vervangen.”

Bio Treat Center

Het BTC is een (half) open innovatie centrum voor de bewerking en verwerking van biomassa en reststromen uit de agro-food industrie tot halffabrikaten en producten voor de biobased economy. Vanuit de biobased en circulaire economie is steeds meer vraag naar groene grondstoffen die fossiele grondstoffen vervangen. Het BTC richt zich met name op de eerste voorbewerkingsstap die nodig is om deze grondstoffen voor industriële verwerking geschikt te maken. Het BTC vestigt zich op de Brightlands Campus in het Waterpaviljoen met een oppervlakte van 700 m2. Daar worden diverse installaties en machines geplaatst waarvan leden en partners gebruik kunnen maken. De kosten van investering en exploitatie bedragen de eerste 4 jaar ruim € 5 miljoen.

Ervaren initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben hun sporen met biomassa al verdiend. Het gaat om Hofmans in Horst, Grassa in Eersel, Eco-Makelaar in Venray, Newfoss in Uden en Ingenia in Eindhoven. “De biobased economy vraagt om voorbewerkte biomassa”, zegt Sjang Emons, eigenaar van Hofmans. “Wij zijn de voornaamste logistieke partner in de champignonindustrie. Van de 800.000 ton biomassa die vrijkomt uit die sector, nemen wij het leeuwendeel voor onze rekening. We zijn met onze up-cycling en scheidingstechnieken in staat meerwaarde toe te voegen voor de primaire sector. Voor ons smaakt dat naar meer en is het BTC een logische stap om deze ontwikkelingen door te blijven zetten.” De fundamenten van het BTC beslaan drie pijlers: projecten, faciliteiten en educatie. BTC verwacht circa twintig bedrijven te kunnen huisvesten; het staat open voor start-ups, MKB bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Directeur Geert van Boekel van NewFoss: “We staan aan het begin van een Biobased tijdperk waar vierkantsverwaarding noodzakelijk is. Wij produceren en leveren momenteel aan de papierindustrie al een volledig biobased vezel uit natuurgras waarmee onder andere eierdoosjes worden gemaakt. Biobased grondstoffen worden de gewoonste zaak van de wereld. In het BTC versnellen wij de ontwikkeling van nieuwe groene grondstoffen.”

Brightlands Campus Greenport Venlo

Op Brightlands Campus Greenport Venlo draait alles om gezonde voeding. Vernieuwers uit bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs werken samen aan innovaties op het gebied van gezonde voeding, kweken en telen, alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen. De campus bevindt zich in een regio waar de agrifood business behoort tot de meest productieve, duurzame en winstgevende ter wereld; waar food innovatie in het DNA van de ondernemers zit. Het campusterrein is volop in ontwikkeling: naast de aanwezige R&D-faciliteiten in en om de VillaFlora en de Innovatoren, vestigen zich de komende maanden diverse ondernemers en realiseert de Universiteit Maastricht diverse laboratoriumfaciliteiten. Natuurlijk zijn er nauwe verbindingen met de andere Limburgse Brightlands campussen, die samen staan voor een innovatieregio waar onderzoekers en ondernemers de grote uitdagingen op het gebied van materialen, gezondheid en voeding aangaan.

27 maart 2017

Campus groeit verder
“Het is belangrijk dat ondernemers investeren op de campus”, zegt gedeputeerde Beurskens in een reactie. “De campus groeit op deze manier steeds verder. Als een mycelium van paddenstoelen; een netwerk dat zich verder vertakt en dat voor een gezond bodemleven zorgt.” Ook gedeputeerde Mackus is verheugd over het BTC. “Dit is een belangrijk lab op de campus om innovaties in de agribusiness aan te jagen. Er is steeds meer vraag naar groene grondstoffen, die fossiele grondstoffen vervangen.”

De initiatiefnemers hebben hun sporen met biomassa al verdiend. Het gaat om Hofmans in Horst, Grassa in Eersel, Eco-Makelaar in Venray, Newfoss in Uden en Ingenia in Eindhoven. “De biobased economy vraagt om voorbewerkte biomassa”, zegt Sjang Emons, eigenaar van Hofmans. “Wij zijn de voornaamste logistieke partner in de champignonindustrie. Van de 800.000 ton biomassa die vrijkomt uit die sector, nemen wij het leeuwendeel voor onze rekening. We zijn met onze up-cycling en scheidingstechnieken in staat meerwaarde toe te voegen voor de primaire sector. Voor ons smaakt dat naar meer en is het BTC een logische stap om deze ontwikkelingen door te blijven zetten.” De fundamenten van het BTC beslaan drie pijlers: projecten, faciliteiten en educatie.  BTC verwacht circa twintig bedrijven te kunnen huisvesten; het staat open voor start-ups, MKB bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Directeur Geert van Boekel van NewFoss: “We staan aan het begin van een Biobased tijdperk waar vierkantsverwaarding noodzakelijk is. Wij produceren en leveren momenteel aan de papierindustrie al een volledig biobased vezel uit natuurgras waarmee onder andere eierdoosjes worden gemaakt. Biobased grondstoffen worden de gewoonste zaak van de wereld. In het BTC versnellen wij  de ontwikkeling van nieuwe groene grondstoffen.”

Brightlands Campus Greenport Venlo

Op Brightlands Campus Greenport Venlo draait alles om gezonde voeding. Vernieuwers uit bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs werken samen aan innovaties op het gebied van gezonde voeding, kweken en telen, alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen. De campus bevindt zich in een regio waar de agrifood business behoort tot de meest productieve, duurzame en winstgevende ter wereld; waar food innovatie in het DNA van de ondernemers zit. Het campusterrein is volop in ontwikkeling: naast de aanwezige R&D-faciliteiten in en om de VillaFlora en de Innovatoren, vestigen zich de komende maanden diverse ondernemers en realiseert de Universiteit Maastricht diverse laboratoriumfaciliteiten. Natuurlijk zijn er nauwe verbindingen met de andere Limburgse Brightlands campussen, die samen staan voor een innovatieregio waar onderzoekers en ondernemers de grote uitdagingen op het gebied van materialen, gezondheid en voeding aangaan.

15 februari 2017

Venlo
Stichting Bio Treat Center en Bio Treat Center BV zijn opgericht door founding fathers Hofmans uit Horst, Grassa uit Eersel, Eco-Makelaar uit Venray, Newfoss uit Uden en Ingenia uit Eindhoven. De bedrijven gaan samen en met anderen werken aan het bewerken en verwerken van biomassa. In 2015 is begonnen met het onderzoeken van de haalbaarheid van dit initiatief.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.