INGENIA

500x500pix_ingenia

Ingenia is sinds 2002 gespecialiseerd in het opwerken en omzetten van reststromen, biomassa en afval naar energie, biobased halffabricaten en duurzame producten.

Met een gemotiveerd team van hands on ingenieurs bouwt Ingenia aan de basis van de biobased en circulaire economie. Naast het technisch ontwerp en het bepalen de economische haalbaarheid aan de hand van investerings- en exploitatiebegrotingen, werken onze specialisten ook in de praktijk aan deze projecten of bij het optimaliseren en verbeteren van bestaande processen.

Met een eigen goed ingericht laboratorium en technicum, kan Ingenia zowel op labschaal (enkele grammen tot kilo’s) ook op pilotschaal (enkele honderd of duizend kiloschaal) processen en producten ontwikkelen en valideren.

Binnen het Bio Treat Center in Venlo zal Ingenia zich overwegend richten op (steek)vaste biomassa- en reststromen. De processen voor vloeibare stromen (o.a. scheiding, fermentatie, enzymatische omzettingen, extractie en raffinage) zijn geconcentreerd in Eindhoven.

Ingenia biedt ook volledig ISO 17025 geaccrediteerde analyses op biomassa, afval, reststromen, brandstoffen en andere (biobased) producten aan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.