GRASSA!

500x500pix_-generatie-grassa-oplegger-67

Meer waarde uit groene grondstoffen

Grassa BV heeft een technologie ontwikkeld voor mechanische bioraffinage, waarbij verse groene grondstoffen die vaak als afvalstoffen worden gezien verwerkt worden tot halffabricaten en eindproducten. De som van deze producten is meer waard dan de grondstoffen zelf. Zo kunnen deze groene grondstoffen optimaal worden benut, zonder afvalstromen.

In groene grondstoffen, zoals weidegras, reststromen uit de tuinbouw, of woekerplanten uit rivieren, zit vaak eiwit dat nu niet gebruikt wordt. En dat terwijl eiwit erg belangrijk is in bijvoorbeeld de veevoerindustrie. Met de raffinagetechnologie van Grassa! bereikt het eindproduct tot 60% meer rendement op eiwit per hectare. Dit komt doordat eiwitten efficiënter ingezet worden vergeleken met de huidige landbouwmethodes.

Grassa! is in 2008 gestart als onderzoeksconsortium van vijf bedrijven en de Stichting Courage. In 2013 zijn de onderzoeken afgerond en Grassa BV is opgericht in 2014. Vanaf 2014 heeft Grassa grote stappen gemaakt in de verdere ontwikkeling en vermarkting van de technologie: in september 2014 is met de eerste generatie machine een demonstratie gehouden in de Peel. In 2015 is een efficiëntere tweede generatie machine gebouwd die in 2016 geleverd is aan de NGO’s IUCN en HIVOS en deze draait in Oeganda. De derde generatie raffinagemachine is eind 2016 opgeleverd en hiermee is een demonstratieoplegger gelanceerd waarbij het mogelijk is om naar de klant te gaan en ter plekke de aanwezige grondstoffen te raffineren en om te zetten in hoogwaardige producten:

  • Een gedroogd eiwitconcentraat vergelijkbaar met bio-soja voor pluimvee;
  • Een gebaald vezelproduct vergelijkbaar met grassilage voor runderen en paarden;
  • Een brijvoersap (met eiwitten, mineralen en suikers) voor varkens;
  • Een weiproduct (met mineralen en suikers) voor biggen.

Deze producten sluiten goed aan bij de huidige marktbehoeften. Op deze manier draagt Grassa! haar steentje bij aan een circulaire economie. Met behulp van het Bio Treat Center kunnen er hopelijk nog sneller stappen worden gezet op het gebied van verdere ontwikkeling en vermarkting.

Bekijk deze video om te zien hoe Grassa! werkt:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.